TEHNOLOGIJA

Inovativna tehnološka rešenja su osnova našeg poslovanja

Flekso štampa

Štampa na izuzetno kvalitetnim mašinama(MAT + SJAJ)

Štampa na izuzetno kvalitetnim mašinama
(MAT + SJAJ)

Flekso štampa predstavlja proces prenošenja boje sa fleksibline fotopolimerne ploče na željeni materijal. Celokupan kvalitet štampe zavisi od kvaliteta ploče, stručnosti osoblja, kao i od kvaliteta same štamparske mašine. U zavisnosti od namjene proizvoda, razlikujemo unutrašnju i spoljašnju štampu. Press Pack prirodaje izuzetan značaj ovoj fazi u procesu proizvodnje i našim klijentima nudimo mogućnost štampe grafičkih vizuala sačinjenih od maksimalno 8 boja. Nudimo štampu na polimernim materijalima: PET (poliester), BOPP (polipropilen), PA (poliamid), PE (polietilen). Materijali mogu biti sjajni, ili matirani, a nudimo i mogućnost kombinovane štampe (mat + sjaj)

laminacija

Spajanje različitih materijala

Laminacija predstavlja proces spajanja dva materijala u jedan višeslojni materijal uz pomoć ljepka kako bi se poboljšao kvalitet same ambalaže, a u isto vreme i kvalitet proizvoda koji se u nju ubacuje. Snabdevamo klijente kvalitetnim dupleks i tripleks materijalima željenih specifikacija za sve potrebe.

rezanje

Dorade ambalažnih proizvoda

Rezanje predstavlja fazu u procesu proizvodnje sa kojom se isti započinje, i sa kojom se završava. Služi za pripremu materijala za procese štampe i laminacije. Isto tako, rezanjem se nakon procesa štampe i laminacije, dobijene rolne dorađuju i pripremaju za klijente sa automatskim mašinama za pakovanje.

konfekcija

Dorade ambalažnih proizvoda

Konfekcija predstavlja završni proces u proizvodnji fleksibilne ambalaže i to je proces u kome se formira konačni oblik ambalaže. U našem proizvodnom pogonu ovaj proces se obavlja na tri mašine.